Lapsena tai nuorena mukaan

 

Partioon voi liittyä minkä ikäisenä vain. Alaikäiset toimivat partiossa ikäkausiryhmissä seuraavasti:

0-6 vuotiaat: Perhepartio

Perhepartiossa alle 7 -vuotiaat kokoontuvat yhdessä vanhempiensa kanssa. Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa. 

7-9 vuotiaat: Sudenpennut

Sudenpenturyhmää kutsutaan laumaksi. Sudenpentulaumaa johtaa kutsutaan Akelaksi. Ihan niinkuin viidakkokirjassa. Akela on aina aikuinen tai vaeltajaikäinen. 

Sudenpentulaumaan voi kuulua pelkästään poikia tai tyttöjä, tai lauma voi olla sekaryhmä.

10-12 vuotiaat: Seikkailijat

Seikkailijaryhmää kutsutaan vartioksi. Vartion johtaja on aina aikuinen tai vaeltaja. Vartionjohtajaa kutsutaan Sammoksi. Vartioon voi kuulua pelkästään poikia tai tyttöjä, tai se voi olla sekaryhmä.

12-15 vuotiaat: Tarpojat

Tarpojaryhmää kutsutan vartioksi. Vartiossa on 4-12 henkilöä. Tytöt ja pojat ovat eri vartioissa. Vartiota johtaa toimii Samoajaikäinen vartionjohtaja, jonka apuna toimii aikuinen Luotsi.

15-17 vuotiaat: Samoajat

Samoajatkin toimivat vartioissa. Vartiota johtaa samanikäinen samoaja, jonka apuna toimii aina aikuinen Luotsi.

18-22 vuotiaat: Vaeltajat

Vaeltajaryhmät ovat (teoriassa) 3-5 henkilöän muodostamia vartioita, joita johtaa vaeltajaikäinen vartionjohtaja tukenaan aikuinen Luotsi. 

Oman ohjelmansa suorittamisen lisäksi vaeltajat ovat korvaamaton apu lippukunnan tapahtumissa.

Kun haluat liittyä partioon, ota yhteyttä. Palokan Partiolaisten yhteystiedot löydät täältä.

Voit tulla tutustumaan partioon kolme kertaa. Tämän jälkeen sinun tulee tehdä päätös haluatko jatkaa toiminnassa mukana. Jos haluat, tee jäsenhakemus Palokan Partiolaisiin täyttämällä jäsenhakemus alla olevan linkin takaa.