Aikuisena partioon

 

Lippukunta kaipaa aina aikuisia mukaan toimintaan. Aikuinen voi toimia joko Vaeltaja-ikäkausiryhmässä, aikuisena johtajana tai vaikkapa perhepartiossa omien, alle kouluikäisten lastensa kanssa.

18-22 vuotiaat: Vaeltajat

Vaeltajaryhmät ovat (teoriassa) 3-5 henkilöän muodostamia vartioita, joita johtaa vaeltajaikäinen vartionjohtaja tukenaan aikuinen Luotsi.

Oman ohjelmansa lisäksi vaeltajat ovat korvaamaton apu lippukunnan tapahtumissa.

Aikuiset

Aikuiset voivat toimia lippukunnassa monella eri tavalla. Aikuinen voi (usein) itse määritellä kuinka paljon tahtoo antaa aikaansa partioharrastukselle.

Aikuinen voi olla mukana viikoittaisessa toiminnassa esimerkiksi ryhmänvetäjänä tai osallistua toimintaan omien resurssiesi mukaan vaikka auttamalla retkijärjestelyissä tai vanhempainneuvostossa toimien.

Partiossa tarvitaan aikuisia myös taustatueksi ja projektihommiin. Aikuinen voi auttaa lippukuntaa antamalla osaamistaan lasten ja nuorten partioharrastuksen hyväksi. Lippukunnassa tarvitaan yhdistystalouden tuntijoita, leirikokkeja, rakentajia, leikittäjiä, liikuttajia, nikakkareita, kuskeja, junailijoita…. Kaikilla on jotain osaamista, jota voi jakaa muille.

Aikaisempaa partiokokemusta ei aikuiselta vaadita. Partio tarjoaa mahdollisuuksia kouluttautua erilaisiin tehtäviin.

Perhepartio

Perhepartio virallistettiin partion toimintamuotona huhtikuussa 2018.  

Perhepartiossa jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa. 

Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettu. Uusi jäsenmaksuluokka 4-6-vuotiaille tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein. Jäsenmaksun maksaneilla on voimassa partiovakuutus. Muut eivät ole partion toimesta vakuutettuja.

Perhepartiotoimintaan osallistuvien yli 15-vuotiaiden tulisi käydä ”Tätä on partio” -koulutusmoduuli, ellei heillä ole vastaavaa osaamista ennestään. Lippukunta voi tarjota koulutuksen Suomen Partiolaisten verkkokoulutuksena tai itse järjestäen esimerkiksi perhepartiokertojen yhteydessä.

Perhepartio on sen verran uusi toimintamuoto, että Palokan Partiolaisissa ei ole sitä vielä harrastettu. Mikäli tarvetta ilmenee, toimintaa suunnitellaan syksyllä 2018.

Lisätietoa aikuispartioinnista löydät Suomen Partiolaisten sivuilta.

Jos toiminta kiinnostaa, täytä jäsenhakemus alla olevan painikkeen kautta. Toivomme lippukuntana kuitenkin, että otat yhteyttä ennen jäsenhakemusta ja kerrot millainen toiminta sinua lippukunnassa kiinnostaa.

1. Ota yhteyttä

2. Täytä jäsenhakemus