Partioasujen yhteistilaus / Bundled order of official Scout uniforms

Lippukunta järjestää virallisten partioasujen yhteistilauksen. Näin jokainen säästää vähintään postikulujen verran asujen hinnassa.

Tilaamme seuraavia asuja ja asuihin kuuluvia merkkejä:

 • Sudenpentujen college-paita.  15,00€
  • Suomen Partiolaisten merkki 2,00€
  • Järvi-Suomen Partiolaisten merkki 3,50€
 • Virallinen partiopaita (kaikki muut ikäryhmät.  Lasten, naisten ja miesten mallit.) 49,00€.
  • Suomen Partiolaisten merkki 2,00€
  • Järvi-Suomen Partiolaisten merkki 3,50€
  • Maatunnus 2,00€
 • Partiovyö ”Ole valmis” soljella 20,00€

Muut asuihin kuuluvat merkit saa pääsääntöisesti lippukunnasta ikäkausiohjelmin toteutuksen myötä.

Partioasuihin tilataan myös Palokan Partiolaisten oma lippukuntamerkki. Lippukunta tilaa merkit, ja merkit tulevat myyntiin hintaan 1,00€/kpl. Samoin lippukunnalta saa ostaa vasempaan hihaan tulevaa ”Palokka” -paikkakuntatunnusta á 2,00€.

Ohje partioasuista löytyy Suomen Partiolaisten sivuilta.

Uusien tilaus

Jos haluat tilata uuden paidan ja/tai siihen kuuluvia merkkejä, laita lippukunnan sähköpostiosoitteeseen tilausviesti otsikolla ”TILAUS” 14.11. mennessä. Kirjoita viestiin minkälaisen paidan ja mitkä merkit haluat tilata. Laita myös viestiin partio-ID tunnuksesi (alle 18 vuotiaiden tilauksissa huoltaja ID ja yli 18 vuotiaiden tilauksissa oma partioID). Lähetetty sähköpostiviesti on sitova tilaus.

Kierrätys

Jos lapselta on jäänyt pieneksi virallinen partiopaita tai sudenpennun college-paita, voi sen laittaa myös kiertoon. Ilmoita myyntiaikeesi lippukunnan sähköpostiosoitteeseen 7.11. mennessä, niin saamme tiedot kiertoon tulevista paidoista ennen uusien tilausta. Myytävän asusteen pitää olla puhdas ja ehjä. Laita sähköpostiin otikoksi ”MYYNTI” ja viestiin asusteen nimen lisäksi paidasta pyytämäsi hinta sekä paidan koko. Lähetetty sähköpostiviesti on sitova myyntitarjous.

Ompeluseura

Merkkien oikea sijoittelu on ihan tärkeä juttu, joten asujen saavuttua järjestämme yhteisen merkkien ompeluillan, jossa katsotaan mihin kohtaan mikäkin merkki kuuluu. Teoriassa jokainen partiolainen ompelee itse omat merkkinsä, mutta todellisuus taitaa kuitenkin tuoda merkkejä ompelemaan vanhempia.

undled order of official Scout uniforms

Palokan Partiolaiset organizes a bundled order of Scout uniforms and badges. This way we avoid paying mailing costs for each and every separate order. 

We order the following uniforms and badges:

 • Cub scout college shirt, 15,00€
  • Badge of Finnish Scouts and Guides 2,00€
  • Badge for Järvi-Suomen Partiolaiset 3,50€
 • Official Scout uniform (all other age groups. child, women and men sizes) 49,00€
  • Badge of Finnish Scouts and Guides 2,00€
  • Badge for Järvi-Suomen Partiolaiset 3,50€
  • Country emblem 2,00€
 • Official Scout belt with ”Ole valmis” (= ”Be Prepared”) text 20,00€

We will also place a separate order for group badge for Palokan Partiolaiset. These badges will be available for 1,00€ a piece. You can also buy a district badge ”Palokka” 2,00€ a piece.

Official guide for Finnish Scout Uniforms can be found here.

How to order a new shirt 

If you want to place an order for a new shirt, send an email with title ”TILAUS” to Palokan Partiolaiset email address 14.11 latest.  In the email please specify what kind of shirt and which badges you want to order. Also state you parent scout ID (orders for children younger than 18) or your own scout ID (orders for adults). A sent mail is a binding order.

Recycling

In case your child has grown out of his/her scout shirt, you can put it for sale. In such a case please send an email to Palokan Partiolaiset  7.11. latest, so we can made available the amount and sizes of shirts for recycling before placing the order for new ones. A shirt or uniform must be clean and intact. Put ”MYYNTI” as a title to the message and in the text specify the size of the shirt/uniform and the price you are asking for it. A sent mail is a binding sales offer.

Sewing circle

Correct placement of badges and emblems is important, so after the arrival of shirts and uniforms we organize a sewing circle. In theory every Scout should sew the badges by himself, but the reality brings more adults to our sewing circle.